Trwa rekrutacja do programu online! Start wrzesień 2024

Zostań Skutecznym Liderem Zespołu.

FIRST-TIME LEADER to 4-miesięczny certyfikowany program rozwojowy, który przygotuje Cię do roli Lidera zespołu, bezpośredniego przełożonego pracowników. Nieważne, na którym etapie swojej kariery jesteś, a może dopiero rozważasz bycie Liderem, ani w jakiej branży działasz, FIRST-TIME LEADER pozwoli Ci na zwiększenie świadomości Twojej roli, zdefiniowanie Twojej osobistej misji Lidera i własnych preferencji stylu zarządzania oraz na zbudowanie skutecznego zespołu. Poznasz narzędzia nieimprowizowanego zarządzania zespołem i procesem, włączania ludzi w rozwiązywanie problemów oraz technik skutecznej komunikacji nastawionej na długofalowe relacje.

Warunki
certyfikacji

Uczestnicy, którzy ukończą Program i spełnią 100% warunków certyfikacji otrzymają Certyfikat FIRST-TIME LEADER.

Tryb zdalny - realizujemy w formule otwartej i zamkniętej

Obrona na bazie zrealizowanych zadań (6)

100% obecność lub zaliczenie poprzez obejrzenie nagrania z modułu

Zaliczenie egzaminu teoretycznego na min. 80%

Tryb stacjonarny - realizujemy w formule zamkniętej dla firm

Obrona na bazie zrealizowanych zadań (6)

Obecność min. 4 na 6 dni warsztatowych

Zaliczenie egzaminu teoretycznego na min. 80%

O programie

Wielu Liderów poszukuje swojej drogi do skuteczności w przewodzeniu i zarządzaniu zespołem. Balansują pomiędzy byciem blisko, a rolą bezpośredniego przełożonego pracowników. Szukają sposobów na motywację, utrzymanie zaangażowania i wzrost efektywności, który będzie widoczny w rachunku zysków i strat organizacji.
W odpowiedzi na te wyzwania stworzyliśmy Certyfikowany Program Rozwojowy First-Time Leader, który przygotuje Cię do roli bezpośredniego przełożonego pracowników w organizacji. Połącz empatię ze skutecznością i wypracuj, dostosowany do Twoich potrzeb i potrzeb firmy, standard pracy z zespołem!

Program adresujemy do ludzi aspirujących do roli Lidera (jak to jest kierować zespołem?), do Liderów zespołów z minimalnym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem (jak wzbogacić swój zestaw umiejętności?), jak również Liderów zespołów, mistrzów, brygadzistów i kierowników chcących rozwinąć swój warsztat (jak to robić jeszcze lepiej?).

First-Time Leader skupia się zarówno na kompetencjach twardych, jak i miękkich. Uczestnicy Programu zaczynają od siebie – zrozumienia roli Lidera oraz tego, jak świadomie budować swój autorytet. Następnie uczą się, jak zbudować skuteczny zespół, który jest i zaangażowany, i osiąga świetne wyniki, jak efektywnie nim zarządzać, budować zaufanie, a także jak komunikować się jasno i precyzyjnie.
Program kładzie nacisk na pracę na wartościach, a uczestnik zdobywa pełną świadomość tego, czy rzeczywiście chce kierować ludźmi i im przewodzić oraz tego, w jaki sposób chce to robić. Kwintesencją Programu jest wypracowanie Standardu Pracy Lidera, który wspiera budowanie kultury odpowiedzialności i zaangażowania w organizacji.
Dla wygody uczestników Program dostępny będzie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Zjazdy stacjonarne organizujemy w trzech lokalizacjach do wyboru: Warszawa, Wrocław, Katowice. Formuła Programu obejmuje warsztaty z trenerem, ale również dostęp do serwisu rozwojowego Youniversity oraz pracę na preworkach z seriali rozwojowych.
Dodatkowo, podczas trwania Programu, uczestnicy uzyskują dostęp do gry RPG MANAGER’S QUEST z feedbackiem wspomaganym przez AI, w której wcielają się w rolę menedżera i wirtualnie stają przed prawdziwymi wyzwaniami codziennej pracy Lidera.

Moduły programu

Cel warsztatu

Kluczowym celem warsztatu jest zwiększenie świadomości roli Lidera w organizacji oraz wsparcie w doprecyzowaniu osobistej misji Lidera, z wykorzystaniem jako inspiracji wyników badań satysfakcji z pracy oraz trendów w zakresie przywództwa i zarządzania. Dzień kończymy kontraktem 5R, który jest podstawą zbudowania skutecznego zespołu działającego w ramach organizacyjnych, z jasno wytyczonymi rolami i uzgodnionymi zasadami współpracy.

Zakres merytoryczny

 • Lider – kto to jest?
 • Rola Lidera w budowaniu współpracy w zespole i pomiędzy zespołami w procesie i organizacji.
 • Czego oczekują pracownicy? Badanie oczekiwań wobec pracodawcy i wobec Lidera. Ćwiczenie: Jaką wartość chcę dawać mojemu zespołowi i organizacji? Refleksja.
 • 5 poziomów autorytetu Lidera wg. Maxwella: od stanowiska po osobowość. 
 Ćwiczenie: Autorytet – jakie ma cechy?
 • J. Kotter: przywództwo a zarządzanie. Za co odpowiadasz jako Lider, a za co jako menedżer?
 • Kontrakt 5R – „Od kolegi do lidera” – podstawa funkcjonowania skutecznego zespołu.

Korzyści dla uczestników

 • Świadomość roli Lidera – na czym rzeczywiście polega vs. obiegowe opinie
 • Umiejętność przełożenia oczekiwań pracowników
  na zachowania lidera
 • Świadomość własnych preferencji stylu zarządzania
 • Umiejętność budowania zaufania oraz jasnych reguł współpracy w zespole poprzez zawieranie kontraktu 5R

Cel warsztatu

Zmiana jest nieodłącznym aspektem pracy Lidera. Świadomość swoich osobistych preferencji i uwarunkowań zachowań pomaga w skutecznym wdrażaniu i zarządzaniu zmianami, a także w komunikowaniu zmian w zespole. Warsztat służy wsparciu Liderów w ich osobistej zmianie oraz przygotowaniu ich do zarządzenia zmianą w zespole.

Zakres merytoryczny

 • Moja wielka zmiana – ćwiczenie.
 • Czym jest zmiana? Definicje i reguły zmiany. Ćwiczenie.
 • Krzywa zmiany i prawo dołka – jak weryfikować, gdzie jesteśmy w zmianie.
 • Człowiek w zmianie – 4 fazy Krzywej Fishera (filmy ilustrujące zachowania w każdej z czterech faz).
 • Cechy wspierające zmianę – ćwiczenie.
 • Cztery fazy tworzenia się zespołu w zmianie (koncept Tuckmana) zachowania lidera w każdej z faz.
 • Zespół w zmianie a rola Lidera.

Korzyści dla uczestników

 • Samoświadomość własnych mocnych i słabych stron w zmianie
 • Umiejętność pracy z ludźmi w poszczególnych fazach zmiany
 • Umiejętność przeprowadzenia zespołu przez zmianę

Cel warsztatu

Boardmeetingi, czyli spotkania przy tablicy (wirtualnej lub stacjonarnej) to stały element pracy świadomego Lidera, którzy angażuje ludzi w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów stojących na drodze w osiąganiu celów, za które odpowiedzialny jest Lider i jej/jego zespół. To też możliwość bieżącego kontaktu z członkami zespołu, przestrzeń do zrozumienia ich wyzwań i dostarczania adekwatnego wsparcia.

Zakres merytoryczny

 • Zbudowanie potrzeby regularnych spotkań Boardmeetingowych w zespole.
 • Przygotowanie do wdrożenia.
 • Określenie odpowiednich KPI i celów zespołowych.
 • Przećwiczenie flow spotkania: cel->wynik->kaizen.
 • Moderowanie spotkania – angażowanie uczestników.
 • Zasady przypisywania odpowiedzialności za identyfikację i eliminowanie przeszkód w codziennej pracy.
 • Ocena efektywności spotkania.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie narzędzi nieimprowizowanego zarządzania zespołem i procesem
 • Umiejętność włączania ludzi w codzienne doskonalenie swojej pracy i obszaru odpowiedzialności zespołu oraz firmy
 • Stworzenie przestrzeni do współpracy w zespole pod kątem osiągania celów
 • Umiejętność ustalania KPI i celów, które odzwierciedlają sens pracy zespołu

Cel warsztatu

W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się, jak angażować pracowników w identyfikację problemów, jak dawać wsparcie w rozwiązywaniu problemów.  Dodatkowo sprawdzą, jak skutecznie eksperymentować z rozwiązaniami, testować je szybko i zarządzać ich wdrożeniem wraz z zespołem. Ten warsztat da skuteczne narzędzia Liderowi, który szuka odpowiedzi na zarzuty pracowników, że „w tej firmie nic się nie da” i „my na nic nie mamy wpływu”.

Zakres merytoryczny

 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów.
 • 3 typy problemów i sposoby ich rozwiązywania.
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania.
 • Definiowanie problemu i określanie przyczyn – przykładowe narzędzia.
 • Generowanie pomysłów za pomocą burzy mózgów.
 • PVA – priorytetyzacja rozwiązań i ustalanie planu działań.
 • Codzienne zastosowanie metod rozwiązywania problemów – zakres i działania
  w zależności od sytuacji i problemu.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie narzędzi Problem Solving i ich praktycznego zastosowania
 • Umiejętność włączania ludzi w rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność rozpoznania i dostosowania narzędzi do typu problemu

Cel warsztatu

Kluczowym celem modułu jest wzmocnienie Liderów w skutecznym komunikowaniu w celu budowaniu długofalowych, ukierunkowanych na współpracę relacji z pracownikami i przedstawicielami organizacji na różnych szczeblach w hierarchii.  Uczestnicy przećwiczą „supermoce” komunikacyjne i zastosują je w scenkach z pracownikami pokazującymi postawę niewspółpracującą.

Zakres merytoryczny

 • Warunki skutecznej komunikacji – co Lider może przeszkadzać w komunikacji. Ćwiczenie „Grotołazy”.
 • Preferencje komunikacyjne i ich wpływ na jakość relacji z innymi.
 • Skuteczna komunikacja: jak zadbać o zrozumienie przekazu i podsumowania ustaleń,
  żeby móc przełożyć to na działania.
 • Skala wyzwania – typy trudnych rozmów.
 • „Supermoce” komunikacyjne: Empatia, Asertywne słuchanie, Asertywność, Zarządzanie konfliktem – ćwiczenia, testy, scenki.
 • Trudne rozmowy – przebieg 3 kroków rozmowy i przygotowanie planu działania.
 • Ćwiczenie trudnych rozmów w parach i na forum.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność odczytywania przeszkód w skutecznej komunikacji
 • Znajomość technik skutecznej komunikacji nastawionej na długofalowe relacje
 • Umiejętność przeprowadzenia rozmowy w trudnej sytuacji

Cel warsztatu

Ten warsztat to uwieńczenie poprzednich działań i pracy własnej Liderów (zadania praktyczne, seriale i quizy w serwisie Youniversity, refleksja i mentoring przy okazji webinarów). Efektem tego warsztatu jest praktyczny Standard Pracy Lidera Zespołu, czyli konkretne działania umieszczone w dostępnym czasie pracy.

Zakres merytoryczny

 • Co robi „dobry lider”, co robi „zły lider” – ćwiczenie z techniką odwróconego myślenia.
 • 3 zasady w zarządzaniu i 3 typy aktywności Lidera (runners, repeaters, strangers) – co robię codziennie, co regularnie, co raz na jakiś czas – praca w grupach.
 • Plan pracy dzień po dniu.
 • Działania w pierwszym tygodniu pracy (koncentracja na zmianie) i w pierwszym miesiącu (podstawy budowy kultury zaufania i zaangażowania).
 • Rozłożenie działań – % czasu spędzanego w pracy z ludźmi, na procesie, pracy administracyjnej  ( inne – wg wskazań przełożonych/ Sponsorów).
 • Jak weryfikować wartość dodaną w swojej pracy – matryca Eisenhowera.

Korzyści dla uczestników

 • Praktyczny standard pracy pokazujący działania
  i obszary, którymi lider się zajmuje i w jakim procencie czasu
 • Przygotowanie do wejścia w nową rolę
 • Umiejętność weryfikacji priorytetowych działań, problemów, wyzwań

Praktyczne
kompetencje

Na czym polega rola Lidera i jak świadomie budować swój autorytet

Jak zbudować skuteczny zespół
czyli zespół, który osiąga wyniki

Jak świadomie przewodzić i skutecznie zarządzać – bez improwizacji i zgadywania

Jak skutecznie i z poszanowaniem drugiego człowieka udzielać informacji zwrotnej tak, by budować długofalowe relacje z pracownikami

Jak budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania poprzez podłączanie pracowników do firmy i procesów

Jak efektywnie zarządzać zespołem, budować zaufanie i komunikować się z jasnością i precyzją

Dodatkowy benefit dla
uczestników

Gra RPG

Czym jest MANAGER'S
QUEST?

To pierwsza w serwisie Youniversity symulacyjna gra menedżerska typu RPG, wspierana przez sztuczną inteligencję. Gracz wciela się w rolę menedżera i – postawiony przed różnymi wyzwaniami – podejmuje decyzje, które wpływają na wirtualne wyniki i relacje w wirtualnym zespole. Podczas rozgrywki poznaje i wykorzystuje skuteczne narzędzia i metody wspierające go w codziennej pracy.

MANAGER’S QUEST to 9 zróznicowanych misji, średni czas wykonania jednej misji zajmuje od 5 do 25 minut.

Gra jest dostępna wyłącznie w wersji na desktop i gwarantuje świetną zabawę przy jednoczesnym rozwoju.

Co oferuje gra?

Dostrzeżenie praktycznego aspektu zdobytej w Youniveristy wiedzy - łatwych do wykorzystania i skutecznych narzędzi i metod

Pogłebienie refleksji o własnym przywództiwe

Angażująca fabuła

Błyskawiczny feedback

Atrakcyjny i nietypowy sposób rekomendowania rozwojowych treści

Wskazanie liderowi jego mocnych stron i obszarów do rozwoju

Poznaj opinie naszych graczy

Poczucie, że są to realne sytuacje – przedstawione problemy są odbiciem tego z czym spotykam się na co dzien. Ciekawa formuła, natychmiastowy feedback, materiały dołączone bezpośrednio do zadań.

Anita, kierownik ds. jakości

Pierwszy raz miałem okazję uczestniczyć w tej formie gry, pozwalającej sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i otrzymać dobrą informację zwrotną. Świetna zabawa!


Mateusz, manager logistyki

Gra dała mi dodatkowe informacje o mnie i pokazała, gdzie powinienem uzupełnić swoje umiejętności, wykorzystując m.in, Youniversity.Krzysztof, dział marketingu

Zawsze wydawało mi się, że nie powinnam dokładać pracy swoim pracownikom. Nie chciałam ich przeciążać. Gra uświadomiła mi, że po dobrym wprowadzeniu w zadanie, może to rozwijać ich kompetencje, a nawet być źródłem satysfakcji.

Magda, manager ds. relacji z partnerami

Najważniejsze informacje o programie otwartym w formule online

Start programu: wrzesień 2024

6 praktycznych modułów oraz 6 praktycznych zadań dla Lidera

Czas trwania: 4 miesiące

Grupy do 20 osób (tryb stacjonarny) lub do 25 osób (tryb online)

Tryb zdalny

6 sesji x 3h
każda

3-godzinne konsultacje/
podsumowania online co 2
moduły

Konsultacje indywidualne i grupowe

Certyfikacja

Uczestnicy otrzymują

CERTYFIKAT
FIRST-TIME LEADER

6 MODUŁÓW PROGRAMU W OPARCIU O KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI LIDERA WORLD ECONOMIC FORUM

6-MIESIĘCZNY DOSTĘP DO YOUNIVERSITY

DOSTĘP DO GRY RPG
“MANAGER’S QUEST”

POWERFUL LEADERSHIP
GUIDEBOOK (PDF)

NETWORKING I MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

6 zadań
wdrożeniowych

01

Samoocena Top 10 oczekiwań pracowników wobec Lidera i ocena zespołu oraz wstępny plan działania.
Przeprowadzenie kontraktu 5R z zespołem.

02

Analiza zespołu w obliczu zmiany i ustalenie działań wspierających.

03

Przygotowanie zespołu do wdrożenia Boardmeetingów i ustalenie planu tego wdrożenia.

04

Obserwacja procesu i identyfikacja największych problemów.
Wdrożenie wybranych narzędzi rozwiązywania problemów w codzienną pracę zespołu.

05

Praktyka aktywnego słuchania (w życiu prywatnym i zawodowym) – refleksja.
Zaplanowanie regularnych spotkań 1:1 z pracownikami wraz z agendą.

06

Standard Pracy Lidera Zespołu.

First-Time Leader: przebieg programu

Tryb zdalny

Zadanie
przygotowawcze ->

MODUŁ 1

Zadanie
wdrożeniowe ->

Rola i odpowiedzialność Lidera

Forma: warsztat online (3h)

MODUŁ 2

-> Zadanie wdrożeniowe

Zarządzanie zmianą indywidualną i w zespole

Forma: warsztat online (3h)

konsultacje
grupowe online

-> Zadanie przygotowawcze

Omówienie wykonania indywidualnych zadań praktycznych wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

MODUŁ 3

-> Zadanie wdrożeniowe

Efektywne spotkania zespołowe

Forma: warsztat online (3h)

MODUŁ 4

-> Zadanie wdrożeniowe

Rozwiązywanie problemów metodą Problem Solving

Forma: warsztat online (3h)

konsultacje
grupowe online

-> Zadanie przygotowawcze

Omówienie wykonania indywidualnych zadań praktycznych wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

MODUŁ 5

-> Zadanie wdrożeniowe

Skuteczna komunikacja menedżerska

Forma: warsztat online (3h)

MODUŁ 6

-> Zadanie wdrożeniowe

Standard Pracy Lidera Zespołu

Forma: warsztat online (3h)

Podsumowanie online

Omówienie wdrożenia standardu pracy wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

Konsultacje indywidualne

Konsultacje z trenerem (30min/ uczestnika) przed Certyfikacją

Forma: online

Certyfikacja

Prezentacje indywidualne na forum grupy z refleksją Start-Stop-Continue

Forma: online

Tryb stacjonarny - przykładowy sposób realizacji w firmach

MODUŁ 1

-> Zadanie wdrożeniowe

Rola i odpowiedzialność Lidera

Forma: warsztat stacjonarny

MODUŁ 2

-> Zadanie wdrożeniowe

Zarządzanie zmianą indywidualną i w zespole

Forma: warsztat stacjonarny

konsultacje
grupowe online

-> Zad. przygotowawcze

Omówienie wykonania indywidualnych zadań praktycznych wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

MODUŁ 3

-> Zadanie wdrożeniowe

Efektywne spotkania zespołowe

Forma: warsztat stacjonarny

MODUŁ 4

-> Zadanie wdrożeniowe

Rozwiązywanie problemów metodą Problem Solving

Forma: warsztat stacjonarny

konsultacje
grupowe online

-> Zadanie przygotowawcze

Omówienie wykonania indywidualnych zadań praktycznych wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

MODUŁ 5

-> Zadanie wdrożeniowe

Skuteczna komunikacja menedżerska

Forma: warsztat stacjonarny

MODUŁ 6

-> Zadanie wdrożeniowe

Standard Pracy Lidera Zespołu

Forma: warsztat stacjonarny

Podsumowanie online

Omówienie wdrożenia standardu pracy wraz z refleksją i dalszymi działaniami

Forma: online (3h)

Konsultacje indywidualne

Konsultacje z trenerem (30min/ uczestnika) przed Certyfikacją

Forma: online

Certyfikacja

Prezentacje indywidualne na forum grupy z refleksją Start-Stop-Continue

Forma: stacjonarna z celebracją

CENA PROGRAMU

Koszt i warunki uczestnictwa

Program First-Time Leader adresujemy do:

 • osób aspirujących do roli Lidera
 • Liderów na początku swojej pracy z zespołem
 • bezpośrednich przełożonych zespołów, którym zależy na wypracowaniu własnego standardu pracy (Kierownicy, Mistrzowie, Team Leaderzy)

Start programu otwartego:

wrzesień 2024

Cena: online: 7 900 zł 6 500 zł netto*

stacjonarnie: dla firm

*najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6 500 zł netto

Poznaj ekspertów i współautorów

Zaufali nam

Opinie absolwentów naszych programów

Firma Leanpassion potwierdziła, że jest kompetentna i godna zaufania. Z satysfakcją rekomendujemy Leanpassion jako profesjonalnego partnera w obszarze doradztwa, optymalizacji czy angażowania wszystkich w firmie w ciągłe doskonalenie.

Dalida Gepfert​

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Veolia Energia Poznań​

Efekty współpracy zdecydowanie przekroczyły nasze oczekiwania – profesjonalne podejście do wyzwań klienta, umiejętność budowania relacji, inspirowanie do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań sprawia, że leanpassion jest godnym polecenia partnerem biznesowym.

Piotr Mazurek

Wiceprezes Zarządu Apsys Polska S.A.

Dotychczasowe efekty przekonały nas, że Leanpassion jest dla nas odpowiednim partnerem do strategicznej i długofalowej współpracy. Wysoki poziom merytoryczny, autorski know how i zarażający lean – pasją konsultanci to gwarancja dobrej i efektywnej współpracy

Michał Krauze

Dyrektor ds. Jakości i Strategii Lean, Infosys Poland

Potrzebujesz więcej informacji?

Anna Morzy-Brzosko
Head of Blended Learning w Grupie LP
Tomasz Kielek
Head of Sales

Zostań Skutecznym Liderem Zespołu

Niezależnie od branży, w której działasz, rola Lidera jest zawsze taka sama. Najlepsi Liderzy potrafią udowodnić swoją skuteczność nie tylko w wynikach i realizacji celów, ale również w zaangażowaniu
 i efektywności swojego zespołu.
W Programie kładziemy nacisk na pracę na wartościach, a Ty zdobywasz pełną świadomość tego, czy rzeczywiście chcesz kierować ludźmi i im przewodzić oraz tego, w jaki sposób chcesz to robić.
Po ukończeniu Certyfikowanego Programu Rozwojowego FIRST-TIME LEADER będziesz dumnym posiadaczem Standardu Pracy Lidera, wspierając budowanie kultury odpowiedzialności
 i zaangażowania w organizacji, w której jesteś obecnie, bądź będziesz w przyszłości.

PATRONAT
MERYTORYCZNY

Certyfikowany Program Rozwojowy FIRST-TIME LEADER

przygotuje Cię do roli bezpośredniego przełożonego zespołu w organizacji.
Zostań Skutecznym Liderem Zespołu.

Start: wrzesień 2024

ZOBACZ TAKŻE

Leanpassion sp. z o. o.
02-146, Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 48

REGON 142843263
NIP 521 359 58 82
KRS 0000379846

Powerful Leadership

2024 © Powerful Leadership Program

Powerful Leadership Program

Najbardziej praktyczny program leadershipowy, w którym
przeprowadzasz fizyczne zmiany w swojej firmie.

Tylko do 16 czerwca promocyjna cena

9 997 zł netto

Cena regularna 15 997 zł netto

+ dożywotni dostęp do Youniversity dla ciebie i 5 znajomych